878432-5002S

GTC4088VNK

Especificación Valor
Modelo de turboGTC4088VNK
AplicaciónMAN
EmisionesEURO 6d
A/RVNT
Ref. O.E.M.51091017335
878432-5002S